Ad lumen - lightdesign

Ser ljuset i ett bredare spektra.

Vilka är vi som jobbar på Ad lumen?

Conny Åhs: Ljussättare och Belysningskonsult

Conny har jobbat som ljussättare inom scenkonstområdet sedan mitten av åttiotalet.
Rötterna har han inom bildkonsten och har alltid varit intresserad av människans upplevelse av miljön omkring sig. 
I mitten av nittiotalet började han undersöka ljusets påverkan på människor, djur, natur och olika material mer ingående. Sedan dess har han jobbat vidare med ljuset både sceniskt och i det offentliga och privata rummet.

Emil Evander: Ljustekniker

Emil är en ung och entusiastisk kille med massor av idéer. Han jobbar mest med de tekniska bitarna. Rigga, klättra, montera och så vidare.