Gallerier, hembygdsmuseum, utställningslokaler

Gallerier, hembygdsmuseum, utställningslokaler

Galleri

Allt fler gallerister inser värdet av kvalitativt ljus i sina gallerier. Om man ljussätter konsten på rätt sätt så kommer den mer till sin rätt och i slutänden vill fler kunder även köpa konsten. Ett galleri med dåligt ljus kan till och med avskräcka besökaren.

Skräckexempel är när man har gamla spottar för glödlampor och har satt i lågenergilampor som sticker ut, utanför armaturen och bara bländar. Dessutom utan att ge något nämnvärt ljus på motivet.

Ännu värre blir det med lysrör i taket. Absolut värst är det om det hänger olika spottar, varav hälften inte lyser och resten pekar åt alla möjliga och omöjliga håll. Se exempel längre ner på sidan.

Läs gärna mer nedan om våra tips och idéer.

Du får gärna höra av dig om du vill veta mer eller en boka en kurs eller föreläsning.

Hembygdsmuseum

Kunskapen och intresset för ljus ute på de flesta hembygdsmuseer är ofta väldigt låg. För att inte säga obefintlig. Oftast är det mörkt, murrigt och lågt till tak. Någon har kanske skruvat upp några armaturer med flera lampor som pekar åt alla möjliga håll. Dessutom fungerar sällan alla ljuskällor. Vanligt förekommande är klämspottar och en massa skarvsladdar.

Ibland har man varit ambitiös och satt upp ett par skenor med spottar. Dessvärre sitter de så lågt att spottarna bländar besökarna och ger mer skuggor än ljus på bilder, texter och föremål.

Om någon tänkt till så har man ibland missat att tänka på om och hur ljuset skadar känsliga föremål. Typ gamla foton, tidningsurklipp, kläder och andra textilier med mera.

Hur som helst så måste man tänka på säkerheten först och främst. Hembygdsmuseer ligger ofta i gamla trädhus med gamla elinstallationer. Låt gärna en elektriker dra ny el och använd gärna elmaterial som passar in i miljön och den tid som huset byggdes.

Du får gärna höra av dig om du vill veta mer eller en boka en kurs eller föreläsning.

Utställningshall

Vad är skillnaden mellan en utställningshall och ett galleri? En utställningshall är oftast större än ett galleri och har oftast inte samma charm.

Utställningshallen brukas ofta av fler olika personer. Man hyr ofta in sig och hänger utställningen själva, tillsammans med konstnären eller någon vaktmästare eller annan personal på plats. Det är sällsynt att någon har koll på belysningsanläggningen eller kan någonting om ljussättning av konst.

Plocka gärna in någon som kan ljussätta konst eller liknande eller skaffa kunskap om hur man ljussätter, vad man använder för belysningsutrustning och hur man sköter den.

Du får gärna höra av dig om du vill veta mer eller en boka en kurs eller föreläsning.

Tips och idéer.

Om Ni vill  ljussätta och sköta ljuset själva. Tänk då på följande:

– Använd armaturer som är tänkta för ändamålet.

– Plocka bort trasiga spottar eller byt ljuskällor så att allt lyser. En trasig lampa syns mer än en hel.

– Använd samma typ av ljuskälla i alla armaturer av samma sort.

– Undvik lågenergilampor i armaturer som är avsedda för vanliga lampor.

– Rikta ljuset mot det som ska ljussättas och undvik att betraktaren får spotten i ryggen så hen skuggar motivet.

– Undvik reflexer och bländningar.

– Man måste tänka på säkerheten. Släng gamla armaturer! Speciellt om de är slitna och börjar falla sönder, knastrar, glappar, fastnar eller inte går att låsa när man riktar dom. Om de dessutom luktar bränt: gör dom obrukbara och kasta omgående!

– Man bör tänka miljömedvetet. Till exempel: Genom att använda LED som sparar ström och sällan behöver bytas. Tänk bara på att använda LED med bra färgåtergivning.

– Man kan tänka ekonomiskt. Till exempel: Dyr estetisk design är inte alltid lika med bra funktionell design.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Ad lumen

Kanslihusvägen 5
281 35 Hässleholm

0727 173730

connyahs@adlumen.se