Om Ljussättning

Ljus i våra hem och trädgårdar

Scenkonst

Inom scenkonsten används ljuset för att förstärka det som ska förmedlas från scenen.

Ljuset ska dels leda publikens blickar till det som är relevant för stunden, och dels att se aktörer och scenografi på rätt sätt och i passande stämning.

Dessutom hör man lättare det man ser. Läs gärna mer här.

Film

Filmljussättning fungerar på liknande vis som en scenljussättning, men där behöver inte ljuset vara lika selekterande eftersom kameran styr publikens fokus.

En annan skillnad är att ljuset bör vara jämnare i intensitet, eftersom kameran inte är lika flink med bländaren som våra ögon är.

Hemmet

Även hemma kan man skapa sina egna ljussättningar. Där finns massor av tillfällen att prova och laborera, och hitta armaturer som passar i rummet och som ger önskad typ av ljus. 

Vill Du läsa mer och få lite tips och idéer kan Du klicka dig vidare här.

Muséer och utställningar

På museer och utställningar använder man ljuset på liknande vis som vid ljussättning av scenkonst. Skillnaden är att ljuset inte är lika framträdande som scenljus kan vara. Det är dessutom mer stillastående. Dessutom har ljuset en mer pedagogisk och logistisk funktion. Man ska kunna se och läsa texter.

Det får inte vara för mörkt i passager utan ljuset ska på ett diskret sätt leda besökarna framåt. Läs gärna mer ljus i museemiljö här eller till gallerier och mindre utställningsmiljöer här.

Offentliga miljöer

Fasader, parker och offentliga utsmyckningar kan också ljussättas. Då handlar det mer om att framhäva valda bitar av miljön. De vinster man får då är trevnad, trygghet och attraktion.

Läs gärna vidare här.

Butiksmiljöer

I butiksmiljöer och på mässor kan man använda ljuset för att framhäva sina varor på bästa sätt för att kunna sälja så mycket som möjligt.

Man kan även låta armaturerna vara stilriktiga så att de passar in i butikens eller mässmonterns miljö. Man talar ibland om att använda ljuset som säljare.

För dig som vill lära dig mer om ljussättningens grunder. Klicka här.

Det enda som sätter gränserna är fantasin och viljan. Känns det rätt så är det oftast rätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Ad lumen

Kanslihusvägen 5
281 35 Hässleholm

0727 173730

connyahs@adlumen.se