Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ad lume​​n lightdesign

Vilka är vi som jobbar på Ad lumen?

Conny Åhs: Ljusdesigner

Conny har jobbat som ljusdesigner och ljussättare inom scenkonstområdet sedan mitten av åttiotalet.

Rötterna har han inom bildkonsten och har alltid varit intresserad av människans upplevelse av miljön omkring sig.

I mitten av nittiotalet började han undersöka ljusets påverkan på människor, djur, natur och olika material mer ingående. Sedan dess har han jobbat vidare med ljuset både sceniskt och i det offentliga och privata rummet.

Emil Evander: Ljustekniker

Emil är en ung och entusiastisk man med massor av idéer. Han jobbar mest med de tekniska bitarna. Rigga, klättra, montera och så vidare.